Wat is en doet Botuline Toxine bij zweetoksels?

Botox zorgt voor een blokkering van de overdracht van neurotransmitters en stopt het zweten bij zweetoksels. Dit zijn stoffen die er voor zorgenzweetoksels medi-mooi dat het signaal van de zenuw wordt overgebracht op de zweetklier. Omdat er geen signalen meer naar de zweetklier worden overgebracht zal er geen zweetproductie meer plaatsvinden. Er wordt nog wel zweet geproduceerd in de niet behandelde huidgebieden waardoor de warmteregulatie van het lichaam volledig intact blijft.

Vóór de behandeling

Om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren vragen wij het volgende:

  • Gemakkelijke bovenkleding te dragen.
  • De beide oksels te scheren.
  • De dag van behandeling geen deodorant te gebruiken.

De behandeling

De behandeling is nagenoeg pijnloos. Met uiterst fijne injectienaalden wordt kleine hoeveelheden in de oksel regio gespoten. De naaldjes zijn zo klein dat u er bijna niets van merkt. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat 90 tot 95 procent van de patiënten er baat bij heeft.

Na de behandeling

Na de behandeling bent u “gewoon toonbaar” en kunt u uw dagelijkse werkzaamheden vervolgen. Na een paar dagen zal het effect van Azzalure / BOtuline TOXine merkbaar zijn en het maximale effect is na twee weken aanwezig: u heeft droge oksels!

Een enkele keer kan een kleine bloeduitstorting ontstaan, die na een dag of 5 weer verdwenen is.

De behandeling vindt plaats in huisartsenpraktijk Medi-Mere in de Poortkliniek

De bijwerkingen

De bijwerkingen en complicaties van Botuline Toxine zijn bijzonder klein en dit middel wordt al jaren lang door vele artsen veilig toegediend.

Een lokale kleine bloeduitstorting kan ontstaan en zal binnen een paar dagen zijn verdwenen.

Sommige mensen die behandeld zijn met Botuline toxine hebben ervaren dat de zweetproductie elders op de huid iets toeneemt. Dit noemt men ‘compensatoir zweten’. Dit effect is echter zeldzaam, meestal licht van aard en voorbijgaand.

De interacties

Medicijnen, die -net als dit medicijn- invloed hebben op de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren, zoals 4-aminopyridine, benzodiazepinen, bepaalde antibiotica (o.a. aminoglycosiden, lincomycine (= Lincocin®), polymyxine (Polytrim®), tetracyclinen en spectinomycine), choline-esterase-remmers, corticosteroïden, guanidinen en lithium (= Camcolit®, Priadel®, Litarex®).

Algemeen

Vertel uw arts welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

De contra-indicaties

  • Overgevoeligheid of allergie, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. menselijk albumine) of voor vergelijkbare medicijnen
  •  Spierziekten, bepaalde (bijv. myasthenia gravis)
  •  Zwangerschap

Hoe lang blijft het effect?

Het maximale effect is aanwezig na twee weken, echter na een paar dagen bemerkt u dat de BOtuline TOXine al wat gaat werken. Het resultaat is niet blijvend. De duur van het resultaat is per persoon verschillend en varieert van 6 tot 12 maanden. Daarna kan men de behandeling herhalen. We bemerken in de praktijk, dat mensen die vaker behandelt zijn, minder snel terug komen omdat het gewenste resultaat langer aanhoudt.