Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met grote zorg samengesteld door Medi-Mooi. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop.

Medi-Mooi of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Op site van Medi-Mooi staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het beheer van Medi-Mooi vallen. Wij hebben geen enkele invloed noch belang op de inhoud van deze internetpagina’s en kunnen nimmer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Copyright Medi-Mooi, © 2015, alle rechten voorbehouden.